Szkolenia z systemu ERP

,

Jednym z najważniejszych elementów wdrożenia systemu ERP w firmie są szkolenia pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania. Takie szkolenie należy dobrze przemyśleć i przygotować je w taki sposób, aby odpowiadało na potrzeby zarówno zarządu firmy, jak i jej pracowników. Należy również zwrócić uwagę na to, aby szkolenie było dostosowane do możliwości jego uczestników.

Wsparcie kadry kierowniczej

Aby szkolenie było efektywne, niezbędne jest wsparcie zarówno zarządu przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych managerów działów. Szkolenie z zakresu obsługi systemu ERP z konieczności wyłączy na jakiś czas pracowników z wykonywania obowiązków. Trzeba więc wcześniej zyskać pewność, że managerowie mają tego świadomość i wdrożą odpowiednie procedury po to, aby szkolenie nie paraliżowało działalności firmy. Wsparcie kadry kierowniczej jest również niezbędne pod względem budowania w pracownikach motywacji i postawy zaangażowania w szkolenia.

Kogo mają objąć szkolenia?

„E” w skrócie ERP oznacza „enterprise”, a więc „przedsiębiorstwo”. Oprogramowanie ERP z definicji więc obejmuje swym działaniem całą organizację. Nawet, jeśli niektórzy jej pracownicy nie będą na co dzień użytkownikami systemu, powinni wziąć udział w szkoleniu, które wprowadzi ich w ten proces, wyjaśni potrzebę przeprowadzonej transformacji, pokaże, dlaczego wybrano takie a nie inne rozwiązanie ERP, jakie korzyści z tego płyną, ale i jakie obowiązki, co zmieni się w zakresie procedur czy przebiegu procesów, itd. Takie wstępne szkolenie powinno objąć wszystkich pracowników. Kolejne zaś powinny zostać opracowane w oparciu o specyficzne potrzeby, w zależności od działu czy typu stanowiska pracy.

Odpowiedni instruktor

Oczywistym jest, że efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób wiedza zostanie przekazana, a więc od przygotowania merytorycznego instruktora, jak i jego umiejętności interpersonalnych.

Dobrą praktyką jest również skorzystanie z pomocy tych pracowników firmy, którzy znacznie lepiej opanowali system, niż inni. Taki zabieg ma wiele zalet. Przede wszystkim takie osoby dostępne są na miejscu i w godzinach pracy firmy. Co więcej – współpracownikom często znacznie łatwiej przychodzi poprosić je o pomoc niż instruktora.