Systemy ERP podstawą nowoczesnego biznesu

Według badań z 2016 roku, przeprowadzonych przez Technology Evaluation Centers wśród przedsiębiorców sektora MŚP branży usługowej wynika, iż celem nadrzędnym projektów implementacji rozwiązań ERP jest dla tych organizacji maksymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów (48% respondentów) oraz wzrost efektywności planowania i zarządzania projektami (45%).

42% badanych oczekuje optymalizacji kosztów, zaś 40% wzrostu jakości zarządzania relacjami z klientami oraz efektywności pozyskiwania nowych. Średnio co trzeci ankietowany przedsiębiorca chce, aby system ERP obsługiwał procesy rekrutacyjne, a co piąty oczekuje kompleksowego wsparcia w rozszerzeniu prowadzonej działalności na rynki zagraniczne.

 

 

ERP jako filar zarządzania

Rynek systemów klasy ERP oferuje wiele różnych rozwiązań, począwszy od rozwiązań „pudełkowych”, na dedykowanych i rozbudowanych kończąc. Koszt wdrożenia systemu ERP zwykle jest proporcjonalny do wielkości organizacji. Im większe przedsiębiorstwo i im bardziej skomplikowana jest jego struktura, tym wyższy będzie koszt wdrożenia oraz tym dłuższy będzie czas realizacji projektu implementacji ERP.

 

 Dla kogo system ERP?

Oczekiwania przedsiębiorców wobec rozwiązań ERP są bardzo różne. W zależności od profilu prowadzonej działalności, jedne organizacje poszukują rozwiązań obsługujących procesy produkcji i logistyczne, inne potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania relacjami z klientami, jeszcze inne chcą sprawnie zarządzać projektami, itd. Modułowość i elastyczność nowoczesnych systemów ERP sprawia jednak, że oferta dostępna na rynku ERP jest w stanie sprostać każdym oczekiwaniom.

 

ERP w sektorze MŚP

Powszechne jest przekonanie, że systemy ERP dedykowane są procesom produkcyjnym, logistycznym i księgowym. Wynika ono z faktu, iż jeszcze kilkanaście lat temu rozwiązania tej klasy faktycznie wspierały niemal wyłącznie duże organizacje w tychże obszarach ich działalności. Nowoczesne systemy ERP już od kilku lat z powodzeniem jednak wspierają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również pozostałe branże.

 

Jak wybrać ERP dla firmy?

Punktem wyjścia dla poszukiwania systemu ERP są oczywiście procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. Tym przede wszystkim należy kierować się wybierając ERP. System powinien kompleksowo wspierać pracę firmy oraz podnosić ergonomię pracy i optymalizować jej koszty.

 

Wybierając ERP należy ponadto zbadać możliwości późniejszej rozbudowy danego rozwiązania, jego skalowalność oraz elastyczność. Ważne są również kwestie, związane z ewentualną możliwością integrowania systemu z aplikacjami i urządzeniami zewnętrznymi. Dla niektórych organizacji istotne będzie również to, czy z systemu będzie można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak również czy sam system dostępny jest z poziomu przeglądarki.

 

Szukasz systemu ERP? Poznaj justERP!