Czy wiesz, że…

 • Na jedno ogłoszenie rekrutacyjne odpowiada średnio 90 kandydatów?
 • Co 10-ty rekruter musi przeprowadzić więcej niż 12 rozmów?
 • 95% firm zlecających rekrutację wymaga CV, a połowa także listu motywacyjnego?
 • W 35% procesów rekrutacyjnych przeprowadzane są testy kompetencyjne?*
Ile trwa proces rekrutacji?
 • Przeczytanie 1 CV to średnio 4 minuty, spotkanie rekrutacyjne 40 minut…
 • Całość procesu zajmuje około 20 godzin…

…do tego doliczyć jednak należy czas przygotowania ogłoszenia, czas poświęcony na rozmowy telefoniczne oraz prowadzoną w międzyczasie korespondencję, na przygotowanie testów kompetencyjnych, zgromadzenie ich wyników i analizę…*

 * Raport “Badanie procesów rekrutacji 2013” eSelektio i Katedry Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Skróć czas, zwiększ efektywność!

Główne cechy systemu

intuicyjność i prostota obsługi

brak ograniczeń licencyjnych

dostęp przez przeglądarkę

Wsparcie w kluczowych obszarach

 • Candidate Experience

  Automatyczne przypomnienia o spotkaniach
  Historia komunikacji z kandydatami
  Wysyłanie spersonalizowanych informacji zwrotnych

 • Selekcja kandydatów

  Tagi i opisy na kartach kandydatów
  Szybkie wyszukiwanie kandydatów
  Wielowymiarowe filtrowanie i grupowanie danych

 • Testy rekrutacyjne

  Przesyłanie kandydatom arkuszy testowych
  Filtrowanie i grupowanie wyników
  Gromadzenie wyników testów rekrutacyjnych

 • Raporty

  Dowolne konfigurowanie szablonu raportów
  Automatyczne generowanie raportów
  Przechowywanie danych archiwalnych i statystyk

Znacznie więcej niż baza kandydatów…

 • zarządzanie kandydatami i ich umiejętnościami
 • wspomaganie decyzji przy wyborze kandydatów na stanowisko
 • przydzielania priorytetów do umiejętności kandydatów
 • przechowywanie, grupowanie i filtrowanie danych
 • przechowywanie spływających aplikacji
 • gromadzenie dokumentów
 • przesyłanie testów rekrutacyjnych i gromadzenie ich wyników
 • alerty i powiadomienia mailowe oraz SMS
 • przechowywanie historii korespondencji
 • zarządzanie projektami rekrutacyjnymi
 • monitorowanie przebieg rekrutacji
 • komunikacja wewnętrzna