Strategia wdrożenia ERP – na co zwrócić uwagę?

,

Technologia rozwija się w oszałamiającym tempie. Wraz z nią rośnie także rynek rozwiązań IT dla firm. Poszerza się jednak nie tylko sama oferta dostępnych rozwiązań klasy ERP, ale niejednokrotnie wzrasta również zmienność środowiska samej organizacji.

Jak wobec tak wielu zmiennych czynników definiować strategię IT, w tym implementacji ERP? Na co zwracać szczególną uwagę?

 

Analiza wszystkich opcji

Rzetelnie przygotowana strategia wdrożenia oraz właściwy wybór oprogramowania ERP to kwestie fundamentalne. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niebranie pod uwagę wszystkich dostępnych opcji. Oprócz popularnych, dużych i kosztownych rozwiązań, istnieje szereg innych tańszych i funkcjonalnie węższych rozwiązań, które często dedykowane są firmom konkretnej branży, np. rekrutacyjnym (np. justHunt) lub nakierunkowane są na wspieranie określonych procesów, jak np. justCRM. Skuteczna strategia informatyczna powinna uwzględniać zalety i wady różnych dostępnych opcji.

 

Uwzględnienie aspektu ludzkiego

Tworząc strategię informatyczną i skupiając się na aspektach technicznych, łatwo zapomnieć lub zbagatelizować czynnik ludzki i procesowy. A przecież informatyzacja przedsiębiorstwa przeprowadzana jest po to, by podnieść wydajność, efektywność i jakość pracy oraz zoptymalizować procesy biznesowe, zachodzące wewnątrz organizacji. Najlepsza i najefektywniejsza strategia wdrożenia ERP zawsze ustalana jest więc z ludźmi, bo to oni są kluczowym elementem transformacji.

 

Perspektywa długoterminowa

ERP to zawsze projekt długofalowy – nie tylko ze względu na czas wdrożenia, bo ten może być różny (od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy), ale także z punktu widzenia inwestycji oraz koniecznych do podjęcia decyzji technologicznych. O ile sama implementacja systemu ERP może być relatywnie krótka, to jednak zawsze należy brać pod uwagę długofalowe jej konsekwencje. Pośpieszne i nieprzemyślane decyzje mogą bowiem okazać się bardzo brzemienne w skutkach.

Najlepszym i zarazem najpowszechniejszym przykładem jest budżet przeznaczony na wdrożenie. Przedsiębiorcy często wybierają tańsze, ale nie do końca odpowiadające im oprogramowanie ERP, kierując się potrzebą doraźnych oszczędności. Finalnie jednak środki te marnują się, gdyż system nie odpowiadający w pełni oczekiwaniom i potrzebom organizacji staje się niewygodnym, a więc z czasem przestaje być wykorzystywany w sposób optymalny lub nawet nie jest używany wcale. Co więcej – wybór nieodpowiedniego rozwiązania prędzej czy później skutkuje brakiem spójności w strategii rozwoju firmy, problemami np. w realizowaniu planowanych integracji czy w dalszym rozwijaniu systemu adekwatnym do rozwoju samej firmy.

 

Stworzenie dobrej strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wymaga wszechstronnego przygotowania. Tym bardziej warto skorzystać z pomocy osób doświadczonych w prowadzeniu projektów ERP.

 

Szukasz systemu ERP? Poznaj justERP!