Podsumowanie

Wdrożenie systemu obejmuje stworzenie nakładki do systemu obsługującego procesy B2B, komunikację z partnerami przy pomocy systemu informatycznego oraz procesów Concierge. Dodatkowo wspiera w tym sprzedaż usług poprzez portal WWW. W ramach współpracy przeprowadziliśmy audyt aktualnego systemu i zaproponowaliśmy zmiany mające na celu rozwój systemu, który został już wcześniej zakupiony w przedsiębiorstwie w ramach dotacji unijnej.

Główne wyzwania

  • dostosowanie procesu w obecnym już systemie B2B do procesu w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem mikroprocesów sprzedaży usług
  • uproszczenie możliwości dostępu do systemu z zewnątrz dla partnerów biznesowych firmy SAS

Osiągnięcia

  • wdrożenie serwisu dostępowego dla kontrahentów z uwzględnieniem ich wielojęzyczności
  • bezproblemowe zintegrowanie z istniejącym systemem B2B