Głównym zadaniem systemów ERP jest optymalizacja zasobów przedsiębiorstw. W jednym przypadku może być to skrócenie czasu wykonywania cyklicznych czynności, w innym osiągnięcie większej wydajności produkcji czy mniejszego zużycia materiałów. Niezależnie od tego cel jest jeden – aby istniejące procesy działały szybciej, dokładniej, wydajniej. Oprogramowanie, jakie ma pomóc w osiągnięciu tego celu, również musi być optymalne. Z jednej strony nie może przytłoczyć użytkownika nadmiarem funkcji i opcji, z drugiej musi pozwalać się szeroko konfigurować i zmieniać, tak jak zmienia się otoczenie w jakim działa.

Na przestrzeni wielu lat pracy i kolejnych wdrożeń wypracowaliśmy procedury oraz stworzyliśmy oprogramowanie, które potrafi realnie wesprzeć pracę organizacji będąc jednocześnie na tyle elastycznym, żeby jego rozbudowa nie pociągała za sobą konieczności wielomiesięcznej pracy.

Dążąc do optymalizacji…

Dlaczego warto rozważyć wdrożenie systemu w firmie?
 • Atrakcyjne pakiety cenowe

  nie ponosisz kosztów oprogramowania – wyceniamy wyłącznie dostosowanie oraz wdrożenie specyficznych funkcjonalności

 • Elastyczność i skalowalność

  system rozwija się razem z Twoim przedsiębiorstwem, rozszerzenie istniejących funkcjonalności przebiega sprawnie, nie zakłócając pracy

 • Bezpieczeństwo danych

  omunikacja z wykorzystaniem SSH, monitorowany dostęp do zasobów systemowych

 • Szybki dostęp do informacji

  odpowiednie informacje dostępne dla wszystkich pracowników firmy, jasny proces obiegu dokumentów, czytelne raporty i zestawienia

 • Wszystkie procesy w jednym systemie

  ez względu na profil Twojej działalności, wdrożony system kompleksowo obsłuży każdy proces biznesowy w Twojej firmie

 • Dowolna liczba użytkowników

  rozwój Twojej firmy jest dla nas celem nadrzędnym, nowi pracownicy nie generują kosztów związanych z systemem

Poznaj nasze produkty

justERP

realnie wspierający pracę przedsiębiorstwa w każdym obszarze

justHUNT

kompleksowo obsługujący zarządzanie projektami rekrutacyjnymi i HR

justCRM

nowoczesne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami