Jak korzystać z ankiet Odoo?

, ,

Ankiety to doskonałe narzędzie poznawania swoich klientów, jak również mierzenia efektywności podejmowanych działań. Dzięki nim w dość prosty sposób można uzyskać wgląd w rzeczywiste opinie klientów oraz obraz tego, jak oceniają oni poszczególne produkty i usługi.

Stworzenie dobrej ankiety wbrew pozorom nie jest proste. Oto kilka rad, które mogą okazać się pomocne podczas kreowania kwestionariusza.

 

Skracaj

Im dłuższa jest ankieta, tym większe ryzyko, że wypełniający porzuci ją w trakcie. Dlatego należy ograniczyć się jedynie do najważniejszych pytań. Dobrą praktyką w tym zakresie jest również umieszczenie wszystkich pytań na jednej stronie. Jeśli nie jest to możliwe, lepiej jest umieścić po kilka pytań na kilku stronach niż wiele pytań na dwóch. Dzięki temu wypełniający ankietę będzie w stanie oszacować, ile czasu będzie musiał na nią poświęcić i nie zniechęci się.

Moduł Ankiet Odoo jest tu bardzo elastyczny – pozwala utworzyć dowolną ilość stron i umieścić na każdej z nich dowolną ilość pytań.

 

Uprzedzaj o czasie trwania ankiety

Większość osób unika wypełniania arkuszy ankietowych z obawy, że zabierze im to zbyt wiele czasu. Poinformowanie ich na samym początku, ile potrwa wypełnianie ankiety sprawi, że chętniej wezmą udział w badaniu.

 

Zadawaj jedno pytanie na raz

Upewnij się, że pytania ankiety badają jedną rzecz jednocześnie. Przykładowo – nie jest właściwym pytanie „czy produkt i koszty przesyłki spełniły Pana/Pani oczekiwania”, gdyż niezależnie od odpowiedzi nie do końca wiadomo, czy dotyczy ona produktu, czy kosztu przesyłki, czy obu. Klient może być bowiem zadowolony z produktu, ale z kosztu przesyłki już nie. Wówczas niezależnie od odpowiedzi, jakiej udzieli, nie będzie ona trafnie opisywała jego rzeczywistej opinii.

 

Pozwalaj nie odpowiedzieć

Zdarza się, że z różnych powodów ludzie nie chcą odpowiedzieć na jakieś pytanie. Należy im na to pozwolić. Dzięki temu wyniki badania ankietowego będą bardziej dokładne. Wymuszanie odpowiedzi sprawi natomiast, że wyniki będą nierzetelne, przez co będą miały negatywny wpływ na wynik całego badania.

Ankiety Odoo umożliwiają pozostawienie bez odpowiedzi dowolnej liczby pytań. Co więcej – funkcjonalność ta jest w pełni konfigurowalna i to tworzący ankietę decyduje, na ile pytań respondent nie będzie musiał udzielić odpowiedzi i czy w ogólne taka możliwość będzie istniała.

 

Stosuj tylko jedną skalę odpowiedzi

Skala odpowiedzi powinna być jednakowa dla każdego pytania w ankiecie. Używanie różnych skal frustruje i złości respondentów oraz znacznie wydłuża czas wypełniania ankiety o ten, potrzebny na zrozumienie kolejnej skali.

 

Stawiaj właściwe pytania

Pytania należy tak formułować, aby nie sugerowały one respondentom odpowiedzi, np. zamiast zapytać „czy poziom obsługi klienta jest dobry”, lepiej postawić pytanie „jak Pan/Pani ocenia obsługę klienta”. Należy również ograniczyć ilość pytań do tych niezbędnych, skoncentrowanych na przedmiocie ankiety.

 

 

Pozostawanie w kontakcie z klientami po tym, jak dokonają oni zakupu produktu lub usługi jest niezwykle ważne. Ankiety Odoo to jedno z narzędzi, dzięki któremu możliwe jest nie tylko badanie satysfakcji klientów, ale również przesyłanie im np. kodów rabatowych w zamian za wypełnienie ankiety, weryfikowanie efektywności prowadzonych działań czy monitorowanie poziomu jakości obsługi.

 

Zapytaj nas o Odoo office@esnc.pl