Podsumowanie

Wdrożenie obejmuje obsługę procesów komunikacji, wewnętrznych zgłoszeń Helpdesk oraz zapisów na pobyt na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. W ramach współpracy przeanalizowaliśmy dotychczasowy model pracy i zaproponowaliśmy zmiany mające na celu usprawnienie działań.

Główne wyzwania

  • przygotowanie systemu informatycznego do komunikacji wewnętrznej dla użytkowników o skrajnie różnych umiejętnościach pracy z komputerem
  • przygotowanie dużej organizacji na zmiany w zakresie sposobu komunikacji z działem Helpdesk
  • zastąpienie papierowej dokumentacji nowoczesnym systemem informatycznym w kontaktach z partnerami IGF

Osiągnięcia

  • płynne wdrożenie systemu Helpdesk dla ponad 300 użytkowników
  • wdrożenie precyzyjnych procedur komunikacji użytkowników z działem IT
101

użytkowników

22

grupy uprawnień

213

uprawnień dostępu

38

dedykowanych uprawnień