Podsumowanie

Współpraca z firmą DEPOL obejmuje utrzymanie oraz rozwój systemów ERP opartych o rozwiązania OpenERP/Odoo. Zwykle przygotowujemy studium wykonalności dotyczące oczekiwanych, nowych funkcjonalności, w przypadku późniejszego zainteresowania dokonujemy implementacji tych rozwiązań.

Główne wyzwania

  • analiza i opieka architektoniczna nad istniejącym, złożonym systemem informatycznym (zarówno od strony kodu, jak i dokumentacji)

Osiągniecia

  • w krótkim czasie poznaliśmy architekturę i budowę systemu na tyle dokładnie, że byliśmy w stanie stanowić wsparcie dla klienta podczas kontroli PARP. Kontrole miały na celu weryfikację sposobu wdrożenia i utrzymania systemu oraz jego zgodność z Wnioskiem o dofinansowanie.