Systemy ERP w polskich przedsiębiorstwach

Według danych GUS w 2015 roku z rozwiązań klasy ERP korzystało 20,9% ogółu polskich firm, z CRM zaś 24,4%. Aż w 83,2% dużych i w ponad połowie średnich przedsiębiorstw wdrożony jest system ERP. Na tle Unii Europejskiej Polska wciąż więc zajmuje odległe pozycje, jeśli chodzi o poziom informatyzacji przedsiębiorstw.

Czytaj więcej